Cadaqués
Fàbrica de Rajoles de Tous

RESTAURACIÓ

A la Fàbrica de Rajoles de Tous col·laborem en la restauració d’edificis històrico-artístics, emblemàtics, patrimonials particulars i de la Unesco, a tot el món. Amb ceràmica de qualitat, fent servir els mateixos esmalts i tècniques que en la realització original.

Més de 40 anys de investigació continuada al nostre laboratori ens donen l’experiència necessària per preparar els esmalts més diversos, aplicar-los i coure’ls i donar a les ceràmiques noves el mateix aspecte que tenien les originals.
El patrimoni és el llegat cultural que rebem del passat. Els bens del patrimoni cultural són el testimoni històric que donen identitat a les comunitats. La conservació d’aquest patrimoni, ja sigui material o inmaterial, arqueològic, artístic,històric i la protecció de les seves tipicitats o tradicions, és una obligació de la humanitat.
La consciència de preservar i mantenir-lo ha de guiar els criteris a l’hora de planejar la seva protecció. Cal per això la coordinació dels historiadors, els tècnics i els artesans.
A la Fàbrica de Rajoles de Tous, abans d’iniciar la investigació ceràmica, cerquem les notícies històriques sobre l’emplaçament, l’edifici, els antecedents, l’evolució, les tècniques constructives, els materials emprats, els usos …
La capacitat de la Fàbrica de Rajoles de Tous per a reproduïr una única peça o assumir grans volums de feina en temps molt curts, fa que poguem intervenir en termini quan s’aproven pressupostos que han de ser  executats ràpidament.* 
A la Fàbrica de Rajoles de Tous, la fidelitat en la restauració d’edificis del patrimoni històrico-artístic,és un dels nostres compromisos amb el respecte per la Terra. (* Al recinte històric de l’Hospital de Sant Pau varem reproduïr 1200 m2 de rajoles en 4 setmanes)